Localizare: partea de centru-est a oraşului Slatina în vecinătatea Casei de Cultură a Tineretului.

1934 – înfinţarea scolii sub denumirea de SCOALA MIXTĂ GARĂ SLATINA

1953 – schimbarea numelui scolii in ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 SLATINA.

Şcoala a suferit mai multe scindări ale efectivelor de învăţători, profesori şi elevi din cauza populaţiei şcolare în creştere:

1986– inffintarea Şcolii Nr.10 la care Şcoala Nr. 3 repartizează învăţători, profesori- diriginţi şi clase de elevi

1987 – repartizarea unei parti din efectivele şcolii la Şcoala nr. 11, atunci înfiinţată

1995 – şcoala se împarte în două părţi egale, una din jumătăţi constituindu-se în Şcoala „George Poboran”, şcoală nou creată pe atunci

Iulie 2001 clădirea şcolii a intrat în programul PHARE de Reabilitare a Şcolilor din România care a constat în: consolidare, renovare, extindere cu 4 săli de clasă şi modernizare, investiţie ce s-a ridicat la 11 miliarde de lei vechi. La acest proiect Primăria Slatina a contribuit cu 2 miliarde de lei, bani necesari pentru renovarea sălii de sport a şcolii. Lucrările au fost terminate la 31.08.2002.